Kennis

We delen kennis met beleidsmakers, overheden, het bedrijfsleven en NGO’s, om het belang te laten zien van natuurherstel in zee in het algemeen en herstel van oesterbanken in het bijzonder.

Herstel

We voeren oesterherstelprojecten uit in opdracht van verschillende organisaties zoals WNF en ARK Natuurontwikkeling.

Monitoring

We adviseren en stimuleren dat deze projecten tenminste van een minimale monitoring worden voorzien om al doende te leren, en om verloren gegane kennis over de oesterecologie en –biologie weer te ontwikkelen.

R&D

We investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D) om zo de meest kosteneffectieve monitoring technieken te ontwikkelen.

Onderzoek

Om vast te stellen ergens oesters of oesterriffen aanwezig zijn gebruiken we verschillende technieken: onderwatercamera’s, duikers en biotische analyses (tellen van larven en eDNA).