Projecten

Ontdekking van platte oesters


De ontdekking van platte oesters in de Noordzee
Platte oesterbanken hebben ooit ongeveer 20% van de Nederlandse Noordzeebodem bedekt. Nadat de soort bijna een eeuw ecologisch uitgestorven was geweest, werd hij tijdens een onderzoek door het professionele duikteam van POC herontdekt. In de Voordelta, aan de Noordzeekant van de Brouwersdam, werden in 2016 Europese platte oesters (Ostrea edulis) gevonden, in combinatie met andere schelpdieren. Deze bevinding vormen het startpunt van diverse onderzoekslijnen, waardoor de belangrijkste vereisten voor de terugkeer van de platte oester in het mariene milieu gaandeweg beter worden begrepen.

Platte oesterherstel Borkum

rifbal


Eerste offshore project in Nederland. In mei 2018 is een uniek natuurherstelproject gestart ten noorden van het Nederlandse eiland Schiermonnikoog. In de Borkumse Stenen zijn 6.000 kg platte oesters op de zeebodem geplaatst, samen met een aantal 3D-geprinte zandstenen rifstructuren. Het is de eerste poging om oesterbanken actief te herstellen buiten de kustzone in diepere wateren van de Noordzee.

Het POC, in samenwerking met WNF Nederland en ARK, werkt actief aan het herstel van wilde platte oesterbanken om meer te weten te komen over de succesfactoren van actief herstel en het “kickstarten” van platte oesterbanken.

International


POC maakt deel uit van NORA (Native Oyster Restoration Alliance), een netwerk voor uitwisseling van kennis voor herstel van platte oesterbanken in Europa. De eerste bijeenkomst vond plaats in november 2017 in Berlijn, waar een reeks aanbevelingen voor oesterherstel werd geformuleerd.

Oyster bed in Lake Grevelingen
(mainly Pacific oyster, photo: Oscar Bos/WMR)