Het Platte Oester Consortium (POC) bestaat uit Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy. Samen beschikken we over een brede kennisbasis voor het herstel van platte oesters in de Noordzee en de omliggende estuaria.

Dit bestaat uit:

 • Praktijkervaring met projecten voor platte oester herstel en onderzoek in het nearshore- en offshore gebied in de Noordzee (zie onze projecten).
 • Analyse van historische gegevens, over platte oesterbanken die eens in het  Noordzeegebied bestonden, en de redenen voor hun grootschalige verdwijning.
 • Ervaringen van andere herstelpogingen, in Europa, de VS en Australië, uitgewisseld via ons internationale netwerk.
 • Kennis van schelpdierbiologie en ecologie.

De belangrijkste financiers van lopende oesterprojecten zijn:

 • WNF
 • Ark Natuurontwikkeling
 • Programma Naar een Rijke Waddenzee
 • Stichting Natuur en Milieu en Stichting Noordzee
 • ENECO en Van Oord
 • Ministeries van LNV en I&E
 • Natuurherstel Haringvliet

Naast de financiering spelen WWF en ARK een actieve rol in kennisontwikkeling door samenwerking.

Lees meer over onze missie >>